Kosmetikdirektivet fra den europaeiske union fra 2002

ATEX-direktivet i vores retsorden blev indført den 28. juli 2003. Dataprodukter er taget til arbejde i overflader, der er i fare for eksplosion. De pågældende produkter skal opfylde strenge krav, men ikke til sikkerhed, men også til sundhedsvæsenet. ATEX-direktivet indeholder overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Sikkerhedsniveauet for bestemmelserne i den pågældende normative retsakt og desuden er de beslægtede vurderingsprocedurer i første omgang afhængig af trusselen mod det miljø, hvor udstyret skal udføres.ATEX-direktivet angiver strenge krav, som et bestemt produkt skal udføre for at kunne anvendes i eksplosionsfarlige områder. Men hvilken zone er det? Først og fremmest taler vi om kulmine, hvor der er en betydelig risiko for metan- eller kulstøveksplosion.

ATEX-direktivet har en detaljeret opdeling af enheder i styrker. Der er to af dem. I den oprindelige gruppe vælges enheder, som begynder i minens underjordiske område også i rum, der kan eksistere ved metaneksplosioner. Den anden gruppe er relateret til enheder, der drives på mærkelige steder, men som kan være i fare for en eksplosiv atmosfære.

Dette direktiv fastsætter væsentlige generelle krav til hver indtjeningsenhed i metaneksplosive / kulstøveksplosionsområder. Men længere, vigtigere krav med mulighed for at lokalisere i harmoniserede dele.

Det skal sikres, at enheder, der er godkendt til produktion i eksplosionsfarlige områder, skal mærkes med CE-mærket. Identifikationsnummeret på det bemyndigede organ skal returneres bag mærket, hvilket skal være let, synligt, permanent og læseligt.

Det bemyndigende organ undersøger hele kontrolsystemet eller selve udstyret for at sikre overholdelse af gældende regler og direktivets forventninger. Det skal også huskes, at det nuværende direktiv fra 20. april 2016 vil blive erstattet af det nye ATEX-direktiv 2014/34 / EU.